• צלון חיצוני נאסף T-90

    צלון חיצוני נאסף, המיוצר במפעלינו.

    צורתו היחודית של השלב, מקנה לצלון חוזק והחשכה מקסימליים.

  • תריס אור טוינה

    תריס אור בלעדי, מעניק לדירה 30% כניסת אור ואוויר במצב ביניים.

    תריס האור החזק בשוק!